Năm 2019, Tháng 07

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
29-07-2019 Quyết định số 3169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (đợt 2). 29/07/2019
26-07-2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. 09/08/2019
24-07-2019 Quyết định số 3096/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Bình Thạnh. 24/07/2019
23-07-2019 Quyết định số 3083/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. 23/07/2019
22-07-2019 Nghị quyết số 126/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về việc bãi bỏ văn bản. 01/08/2019
16-07-2019 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp nhà nước. 16/07/2019
15-07-2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về bãi bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về ban hành quy chế tổ chức thực hiện và quản lý các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn quận Gò Vấp theo phương thức "Nhà nước và Nhân dân cùng làm". 22/07/2019
13-07-2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 01/08/2019
13-07-2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách cho vay ưu đãi và bổ sung nguồn vốn cho vay trong Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2019 - 2020. 01/08/2019
13-07-2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 01/08/2019