Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng đường đê nội đồng khu vực 233ha, ấp Rạch Lá (giai đoạn 1), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Cơ quan nước ngoài. | Điều chỉnh thành viên Tổ Thẩm định Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020 | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Gôn thành phố Hồ Chí Minh | Ngày 12/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2160/QĐ-UBND về việc Thành lập Tổ Công tác tham mưu về các đồ án quy hoạch hệ thống thoát nước mưa, nước thải của Thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Sửa chữa, nâng cấp hẻm 87 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án Cải tạo, chỉnh trang Công viên Gia Định, Phường 3, quận Gò Vấp | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án đầu tư xây dựng công trình kết nối giao thông đường Quang Trung - Nguyễn Văn Công - Nguyễn Kiệm, Phường 3, quận Gò Vấp | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án Cải tạo và mở rộng Bệnh viện Quận 8 | Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1 tại phường Linh Chiểu quận Thủ Đức |

Năm 2019, Tháng 03

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
30-03-2019 Quyết định số 1246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. 30/03/2019
29-03-2019 Quyết định số 2393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (Giai đoạn 2014 - 2018). 29/03/2019
29-03-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Thủ Đức. 09/04/2019
28-03-2019 Quyết định số 1223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng Lương thực, thực phẩm thiết yếu; các mặt hàng phục vụ Mùa khai giảng; các mặt hàng Sữa năm 2019 - Tết Canh Tý năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 28/03/2019
28-03-2019 Quyết định số 1224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 - 2020. 28/03/2019
28-03-2019 Quyết định số 1214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. 28/03/2019
26-03-2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 05/04/2019
23-03-2019 Quyết định số 1161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình "Giảm ngập nước" năm 2019. 23/03/2019
22-03-2019 Quyết định số 1121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. 22/03/2019
21-03-2019 Quyết định số 1088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. 21/03/2019