Năm 2017, Tháng 05

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
30-05-2017 Quyết định số 2799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đặt tên đường mới trên địa bàn quận Gò vấp. 30/05/2017
29-05-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức. 09/06/2017
29-05-2017 Quyết định số 2765/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. 29/05/2017
29-05-2017 Quyết định số 2764/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. 29/05/2017
26-05-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 8 về việc bãi bỏ văn bản. 02/06/2017
25-05-2017 Quyết định số 2686/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 8. 25/05/2017
24-05-2017 Quyết định số 2579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. 24/05/2017
19-05-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 4 bãi bỏ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của ủy ban nhân dân Quận 4. 01/06/2017
17-05-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Bình Thạnh. 29/05/2017
16-05-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Cần Giờ. 23/05/2017